(V)SO ZML/MG

 

De afdeling (V)SO ZML/MG biedt onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden en Meervoudig Gehandicapten. Als school werken we aan de ontwikkeling van uw kind door het leervermogen waar mogelijk te stimuleren. Daarbij is een praktische benadering binnen een veilige leeromgeving uitgangspunt. We houden daarbij rekening met de gaven en mogelijkheden die elk kind afzonderlijk heeft meegekregen. Aan de hand van leerlijnen stellen we vast op welk niveau het kind nu presteert en naar welk niveau we toe willen. Maar ontwikkelen gaat pas echt als er een goede relatie is tussen leerkracht en kinderen, een relatie van zich aanvaard weten en vertrouwen krijgen.

Naast de leervakken besteden we ook zorg aan de sociale en emotionele ontwikkeling, want mens zijn ben je vooral in relaties met anderen. Ons onderwijs is geslaagd als een kind op zijn of haar eigen niveau wordt aangesproken en wordt gestimuleerd naar een hoger plan in een veilig klimaat. Maar bovenal is ons onderwijs geslaagd als we iets van het leven met de Heere kunnen doorgeven aan de kinderen. Wij hopen dat onze school niet alleen een beschermde omgeving biedt, maar ook een ‘planthof’ van de Heere God mag zijn waar Zijn Woord van heil en troost mag klinken. Daarom heten we Samuëlschool. Samuël had als jong kind al de houding: ‘Spreek Heere, uw knecht hoort’. Vanuit die houding willen wij school zijn.

 

 

Contact

Han Hollanderweg 194
2807 AL Gouda
0182-686761
zml@samuelschoolgouda.nl
Routebeschrijving